BTW teruggave op de aanschaf van uw zonnestroom installatie!

Hoe werkt de btw-teruggave op zonnepanelen voor particulieren?

Onderstaand geldt op basis van het huidige belastingrecht (november 2013).

  1. U investeert in zonnepanelen bij SolSolutions.
  2. U geeft zich op als startende onderneming bij de Belastingdienst via een speciaal formulier.
  3. U bent nu geregistreerd als btw-plichtige onderneming bij de Belastingdienst.
  4. In het eerste jaar doet u btw-aangifte en vraagt u de btw die u heeft betaald over uw zonnepanelen systeem terug. In dit jaar bent u echter ook verplicht om btw af te dragen over de terug geleverde stroom. Omdat dit in de praktijk moeilijk bij te houden is, gaat afrekening via een zogenaamd forfait gebaseerd op het totale wattpiekvermogen van uw installatie.
  5. In het tweede jaar vraagt u een ontheffing van administratieve verplichtingen aan bij de Belastingdient op grond van het feit dat u minder dan € 1.345,00 btw hoeft te betalen. Een brief naar uw Belastingkantoor volstaat. Deze ontheffing geldt voor het tweede jaar maar ook voor de daaropvolgende jaren.
  6. Klaar! U heeft de btw teruggekregen, maar u bent niet meer verplicht tot administratieve verplichtingen

Op onze pagina Subsidies Zonnepanelen vindt u het formulier waarmee u zich direct kunt aanmelden als BTW ondernemer en de veelgestelde vragen van de belastingdienst.

Extra informatie

Schijnt de zon dubbel voor u?

Mede door de steeds maar stijgende energieprijzen zijn zonnepanelen meer en meer in trek. U kunt zo immers, deels, in uw eigen energiebehoefte voorzien. En wellicht valt er voor u als zonnepaneeleigenaar een dubbel voordeel te behalen.

Hoe zit het met de btw?

Teruglevering opgewekte energie. De opgewekte zonnestroom wordt, voor zover u die niet in uw eigen huishouding verbruikt, teruggeleverd aan het energienet. Afhankelijk van de energiemeter, wordt de teruglevering op de eindnota van het energiebedrijf apart vermeld, dan wel direct gesaldeerd met de afgenomen energie.

Btw over opgewekte energie. U bent hoe dan ook btw verschuldigd over het uiteindelijk door de energieleverancier aan u in rekening gebrachte bedrag. Ook de teruglevering van de energie is daardoor belast met btw. Op welke wijze die energienota er ook uitziet, over de door uw zonnepanelen opgewekte energie, welke niet door u wordt verbruikt maar aan het net wordt teruggeleverd, wordt immers btw berekend.

Voor de Europese rechter

Slimme Oostenrijker. Een Oostenrijkse particulier vond dat hij door de teruglevering van de opgewekte energie, ook energieleverancier was (net als de energiemaatschappij) en dus ook als btw-ondernemer kon worden aangemerkt. Dat betekent uiteraard wel btw-afdracht over de opbrengst van de teruggeleverde energie, maar ook verrekening van de btw die op de aanschaf van de zonnepanelen drukt!

Europese Hof van Justitie. De Oostenrijkse belastingdienst was het niet met hem eens, maar de rechter bekeek de zaak eens extra kritisch en vroeg vervolgens aan het Europese Hof van Justitie op welke wijze de EG-Richtlijn op dit punt moet worden uitgelegd (zaak C-219/12).

Nog geen uitspraak. De advocaat-generaal van het EU-Hof heeft onlangs zijn conclusie geschreven en zo’n conclusie wordt vrijwel altijd in de uitspraak overgenomen.

Conclusie advocaat-generaal. Volgens de advocaat-generaal is er wel degelijk sprake van een ‘economische activiteit’ indien niet alle door de panelen opgewekte elektriciteit zelf wordt verbruikt maar deels wordt teruggeleverd aan het net. En in dat geval kan de particulier dus ook de btw op de aankoop verrekenen!

Wat betekent dit voor Nederland?

Registreren als btw-ondernemer. Op de EG-Richtlijn kan men zich rechtstreeks beroepen, zelfs als deze tegen de Nederlandse btw-wet ingaat. Voor de Nederlandse situatie zal men zich dan op het standpunt moeten stellen dat men al bij de aanschaf van de panelen de intentie had om als btw-ondernemer aangemerkt te worden.

Tip. Geadviseerd wordt dan ook u als zodanig te melden bij de Belastingdienst. Teneinde adminis­tratieve rompslomp te voorkomen, kunt u ver­zoeken deze melding aan te houden totdat het EU-Hof ter zake heeft beslist.

Extra voordeel. Voor de btw kennen we de kleineondernemersregeling. Kort gezegd houdt dit in dat u, binnen een bepaalde marge, geen btw hoeft af te dragen over relatief kleine bedragen, bijv. over de teruglevering van niet zelf verbruikte energie. Kleine ondernemers kunnen zelfs vrijgesteld worden van administratieve verplichtingen!

Laat u registreren als btw-ondernemer als u zonnepanelen in privé aanschaft. Vraag daarbij om aanhouding van het verzoek tot het EU-Hof uitspraak heeft gedaan. Bij een positieve uitspraak kunt u dan de btw op de aanschaf van de zonnepanelen verrekenen.

 

Dit artikel is afkomstig van de website Tips&Advies Ondernemingsdatabank

Laatste Nieuws

SolarWorld in Nederland opnieuw van start met verkoop zonnepanelen by Leon | nov 6, 2017 | Nieuws‘De zonnepanelen van SolarWorld zijn in Nederland weer per direct verkrijgbaar.’ Aan het woord is Ton Kroef, agent van SolarWorld in Nederland. SolarWorld-oprichter Frank...

BTW teruggave particulieren; hoe het werkt.

In 2013 heeft het Europese hof in Oostenrijk bepaalt dat ook de particulier die stroom levert aan het energienet ondernemer is en zijn BTW (21% van de aanschafprijs) mag terugvragen bij de belastingdienst. In principe bent u daardoor ook BTW plichtig, wat wil zeggen dat u aangifte omzetbelasting moet doen. Maar aangezien de af te dragen BTW over, de door u gemaakte stroom, zo laag is valt u onder de kleine ondernemersregeling. Daarom krijgt u ontheffing van de belastingdienst.

Wat moet u daarvoor doen?

Als eerste meldt u zich aan bij de belastingdienst aan met het formulier: Opgaaf Zonnepaneelhouders.

U kruist bij nummer ; ontheffing administratieve verplichtingen, JA aan.

Vervolgens ontvangt u bericht van de belastingdienst dat u bent aangemeld als ondernemer voor de BTW. Let op of de Belastingdienst ook de ontvangst van uw verzoek ontheffing schriftelijk bevestigt!

Later ontvang u een papieren of digitale aangifte voor het tijdvak (een jaar is opgedeeld in 4 tijdvakken/ kwartalen) U doet aangifte. In deze aangifte vraagt u uw BTW terug van de belastingdienst. Hierin trekt u de te betalen BTW af van uw terug te vragen BTW. De belastingdienst heeft hiervoor een forfait opgesteld, zie hier een overzicht.

Opwekvermogen in Wattpiek per jaar Forfait
0 – 1000 € 20
1001 – 2000 € 40
2001 – 3000 € 60
3001 – 4000 € 80
4001 – 5000 € 100
5001 – 6000 € 120
6001 – 7000 € 140
7001 – 8000 € 160
8001 – 9000 € 180
9001 – 10.000 € 200

 

Op de site van de belastingdienst kunt u alle benodigde informatie terug vinden. zie hier; eigenaren van zonnepanelen

 

Zie voor meer uitleg: veel-gestelde-vragen-en-antwoorden-over-btw-heffing-bij-particulieren-met-zonnepanelen-2, van de belastingdienst voor specifieke uitleg over het forfait, over het aanmelden en het doen van aangifte.

De komende tijdvakken van het jaar bent u verplicht aangifte te doen. U heeft niets aan te geven dus vult in 0/nihil.

Het jaar daarop bent u ontheven van uw belastingplicht, indien u de brief ontheffing heeft meegestuurd en u hiervan een bevestiging heeft ontvangen.

Voorwaarden waaraan u, als kleine ondernemer voor de BTW, moet voldoen.

  •  U brengt geen BTW in rekening bij uw energiemaatschappij
  •  U dient de facturen van uw energiemaatschappij 7 jaar te bewaren
  •  Indien u het vragenformulier, betreffende de kleine ondernemersregeling, van de Belastingdienst ontvangt dient u dit ingevuld te retourneren. Met dit formulier beoordeelt de Belastingdienst of u nog aan de voorwaarden van de ontheffing voldoet.

ZZP-ers en BTW teruggave

Bent u al zelfstandige (ZZP-er) en heeft u een dusdanige omzet dat u niet onder de kleine ondernemers regeling valt, dan kunt u de BTW op uw investering terugvragen maar blijft u BTW plichtig en moet u jaarlijks de BTW, over de door u gemaakte stroom, afdragen.

Doet uw partner de aangifte dan kunt u weer wel in aanmerking komen voor ontheffing. Voorwaarde is dat de energierekening dan ook op de naam van de partner moet staan.

Wilt u de BTW door SolSolutions laten verzorgen dan kan dat ook. Voor onze klanten verzorgen wij de aanvraag voor €50,- incl. BTW.
Er zijn tevens externe aanbieders die de BTW aangifte voor u verzorgen.

Verlaagd BTW tarief van 6% op arbeidskosten zonnepanelen

Het installeren van zonnepanelen wordt goedkoper door verlaging van het BTW tarief. Waar men voorheen 21% BTW rekende op de montagekosten van zonnepanelen, is dit vanaf 1 maart 2013 6%. Dit heeft staatssecretaris Weekers van Financiën onlangs bekend gemaakt. Het verlaagde BTW tarief geldt voor de periode van één jaar, tot 1 maart 2014. Voorwaarde om voor deze regeling in aanmerking te komen, is dat de installatie van de zonnepanelen dus wordt afgerond op of na 1 maart 2013.
Waar de subsidieregeling van 15% op de aanschaf van zonnepanelen en alle andere materiaalkosten al langer van kracht is, geldt deze BTW verlaging van 6% als een nieuwe stimulans van de overheid om zonnepanelen aan te schaffen.

Klik hier voor het officiële bericht op de website van de Rijksoverheid.

Particulier

Particulier

20150623_083635Particulieren krijgen hun BTW terug
Subsidie op zonnepanelen voor particulieren is al enige jaren geleden afgeschaft.
Veel aantrekkelijker is echter de BTW-teruggave-regeling. Als particulier ontvangt u het hele BTW bedrag (minus een verplicht forfait) van uw investering terug van de belastingdienst. Hiervoor moet u zich als particulier aanmelden als kleine ondernemer. Kijk op onze pagina BTW teruggave particulieren hoe u dat doet.

Met een rendementen tot 8% op uw systeem, met een product dat waardevast is en een terugverdientijd heeft van ca. 7 jaar (6 jaar met BTW-teruggave regeling) is het lucratief om zonnepanelen te kopen.

Er zijn ook subsidies op Europees niveau en op gemeentelijk en provinciaal niveau. Ook ‘zachte’ leningen, zoals de Energiebespaarlening, en hypotheekaftrekmogelijkheden zijn mogelijkheden. Vraag uw adviseur.

De Energiebespaarlening
Deze aantrekkelijke lening is bedoelt om energiebesparende investeringen aan uw eigen woning te financieren. U spreidt de kosten over meerdere jaren. De lening mag u voor 75% gebruiken voor zonnepanelen, de andere 25% moet voor andere energiebesparende maatregelen worden gebruikt.
Kijk op: ikinvesteerslim.nl voor de mogelijkheden en rekenvoorbeelden.

Bespaar Lokaal
Bespaar Lokaal helpt huiseigenaren, gemeenten en bedrijven energie te besparen. Kijk op Bespaar Lokaal voor tools, maatregelen, subsidies en financieringen betreffende duurzaam wonen.